Laikraščiai

Spaudai paruošiami failai - 285x420 mm dydžio puslapiais.

Iš šonų paliekamos 10 mm, viršuje ir apačioje - 15 mm  paraštės be spaudos.

Garantuotas spaudos plotas - 265x390 mm.

Vieno sąsiuvinio laikraštis gali būti nuo 4 iki 24 psl. Sąsiuvinių gali būti keletas.